Myyntilasku

 • Vienti kirjanpitoon ja kustannuspaikalle

 • Maksun seuranta ja perintä tarvittaessa

 • 10 € / tapahtuma

 

Ostolasku

 • Kustannuspaikan saldon tarkastaminen

 • Vienti kirjanpitoon ja kustannuspaikalle

 • 10 € / tapahtuma

 

Palkka

 • Kustannuspaikan saldon tarkastaminen

 • Palkan laskenta ja ilmoitukset viranomaisille

 • Palkan ja palkkakulujen maksu

 • Vienti kirjanpitoon ja kustannuspaikalle

 • 50 € / tapahtuma

TILANNE                         Avoin työyhteisö